Maurloks.jpg.jpg

 

 

Pieteikšanās termiņš - 31.03.2017

 

Konkursa daļas Nr.

Konkursa daļas nosaukums

Paredzamā līgumcena (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam) bez PVN, EUR

Paredzamā līgumcena (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar trīs) bez PVN, EUR

1.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Āgenskalna Valsts ģimnāzijā

177009.45

531028.35

2.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā

169344.00

508032.00

3.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Mežciema pamatskolā

169846.02

509538.06

4.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 3.speciālajā pamatskolā

59646.60

178939.80

5.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 13.vidusskolā

193405.09

580215.27

6.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 21.vidusskolā

128128.00

384384.00

7.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 34.vidusskolā

318616.73

955850.19

8.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 40.vidusskolā

227848.73

683546.19

9.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 51.vidusskolā

140849.45

422548.35

10.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 54.vidusskolā

126891.64

380674.92

11.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 72.vidusskolā

264229.82

792689.46

12.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 74.vidusskolā

129504.00

388512.00

13.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 85.vidusskolā

179912.53

539737.59

14.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 86.vidusskolā un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolā

195422.54

586267.62

15.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Avotu pamatskolā

42932.36

128797.08

16.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā

229698.91

689096.73

17.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Hanzas vidusskolā

200142.55

600427.65

18.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā

123451.04

370353.12

19.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā

93598.55

280795.65

20.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Teikas vidusskolā

272674.91

818024.73

21.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā

101130.18

303390.54

22.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā

165442.91

496328.73

23.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā

144168.73

432506.19

Konkursa paredzamā līgumcena (visu daļu kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar trīs) līdz EUR 11 561 684.22 (vienpadsmit miljoni pieci simti sešdesmit viens tūkstotis seši simti astoņdesmit četri euro, 22 centi), izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)

11561684.22

 

 

 

Pieteikšanās termiņš - 10.03.2017

 Ar grozījumiem,
kas apstiprināti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
iepirkuma komisijas 27.01.2017. sēdē (protokols Nr.2)

Konkursa daļas Nr.

Konkursa daļas nosaukums

Paredzamā līgumcena (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam) bez PVN, EUR

Paredzamā līgumcena (katras daļas kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar trīs) bez PVN, EUR

1.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Andreja Pumpura Rīgas 11.pamatskolā

127006.55

381019.65

2.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 10.vidusskolā

182827.64

548482.92

3.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 29.vidusskolā

51636.36

154909.08

4.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 31.vidusskolā

129202.91

387608.73

5.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 60.vidusskolā

117730.91

353192.73

6.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 66.speciālā vidusskolā

92800.00

278400.00

7.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 69.vidusskolā

91482.18

274446.54

8.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 71.vidusskolā

207537.45

622612.35

9.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 80.vidusskolā

201632.78

604898.34

10.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 84.vidusskolā

213589.82

640769.46

11.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 88.vidusskolā

298389.82

895169.46

12.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 89.vidusskolā

182530.91

547592.73

13.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas 92.vidusskolā

194452.36

583357.08

14.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Austrumu vidusskolā

165264.00

495792.00

15.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Daugavgrīvas vidusskolā

112622.55

337867.65

16.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Kristīgā vidusskolā

44667.64

134002.92

17.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Kultūru vidusskolā

171617.45

514852.35

18.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Ostvalda vidusskolā

236514.91

709544.73

19.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Pārdaugavas pamatskolā

132462.55

397387.65

20.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Pļavnieku pamatskolā

165131.64

495394.92

21.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Rīnūžu vidusskolā

220123.31

660369.93

22.daļa

Ēdināšanas pakalpojumi Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

313621.82

940865.46

Konkursa paredzamā līgumcena (visu daļu kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar trīs) līdz EUR  10958536.68 (desmit miljoni deviņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro, 68 centi), izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)

 

10958536.68

 

 

 

Ziemeļvalstu ģimnāzija

pieteikšanās termiņš - 22.07.2016

 

Sakarā ar sūdzību IUB, lielais RD IKSD iepirkums apturēts. Izskatīšanas sēde IUB 18.02.2016;

iepirkums atjaunots, termiņš 21.03.2016.

Skolu saraksts un vecais info zemāk.

25.02.2016 ir atjaunots iepirkums Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolā; tas tika pārtraukts nolikuma uzlabošanai (pēc konkursa termiņa noslēguma un viena piedāvājuma saņemšanas); pieteikšanās termiņš - 22.03.2016.

 

29. 12. 2015 izsludināts iepirkums Rīgas skolām ar pieteikšanās termiņu 29.01.2016:

1. daļa
Friča Brīvzemnieka pamatskola - 208892.75 eur

2. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 13. vidusskolā - 561942.74 eur

3. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 15. vidusskolā - 561942.74 eur

4. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 22. vidusskolā - 439908.10 eur

5. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 25. vidusskolā - 575268.02 eur

6. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 28. vidusskolā - 235784.98 eur

7. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 45. vidusskolā - 482232.72 eur

8. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 47. vidusskolā - 354165.02 eur

9. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 7. pamatskolā - 139456.66 eur

10. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā - 268506.74 eur

11. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolā - 343226.68 eur

12. daļa
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā - 778827.27

13. daļa
Ēdiena piegāde Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskolai - 28295.55 eur

14. daļa
Ēdiena piegāde Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolai - 72243.97 eur

15. daļa
Ēdiena piegāde Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolai - 30101.65 eur

16. daļa
Ēdiena piegāde Rīgas vakara ģimnāzijai - 37326.05 eur.

Iepirkuma paredzamā līgumcena (visu daļu kopējā summa par ēdināšanas pakalpojumiem vienam gadam, kas reizināta ar trīs) līdz EUR 5118121.64 (pieci miljoni viens simts astoņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens euro, 64 centi), izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

Citiem vārdiem sakot - 5 miljoni bez PVN uz 3 gadiem.


https://www.ss.lv/msg/lv/work/i-search-for-work/technologist/cmpmx.html?0.22063208755772068